پشتیبانی شبکه -  راه اندازی شبکه

پشتیبانی شبکه و راه اندازی شبکه از اهمیت بسزایی برخوردار است. اگر شرکت ارائه کننده خدمات شبکه از سرویس‌های مورد نظر جهت پشتیبانی شبکه برخوردار نباشد. ممکن است شبکه در طول مدت زمان استفاده دچار مشکل شود و مجبور باشید هزینه‌ای دو چندان جهت خدمات نگهداری، سرویس و تعمیر شبکه پرداخت کنید.

از این رو در هنگام امضای قرار داد شبکه باید مفاد پشتیبانی و نگهداری شبکه را به دقت مطالعه کنید. تا هیچ گونه ابهامی جهت دریافت خدمات وجود نداشته باشد.

رایان پشتیبان در تمامی مراحل راه اندازی تا نگهداری و پشتیبانی با مشتریان همراه خواهد بود.

به طور مداوم از تمامی اطلاعاتی که در بستر شبکه مبادله می‌شوند پشتیبان گیری می‌شود. تا در صورتی که عملکرد شبکه دچار اختلال شده باشد، اطلاعات موجود از بین نروند.


https://rayanposhtiban.com


02122340476                  02122340492